Edukacije u Podturnu

Iako Erasmus+ projektom Osnaživanje starijih pacijenata za pravilnu upotrebu lijekova održavanje aktivnosti nije bilo predviđeno van unaprijed odabranih...

×