Završnom konferencijom održanom u zgradi Scheier, Ljekarna Čakovec privela je kraju provođenje jednogodišnjeg projekta „Osnaživanje starijih pacijenata za pravilnu upotrebu lijekova“ u kojem je sudjelovala kao partner Pomurskim lekarnama iz susjedne Slovenije.  Aktivnosti projekta bile su usmjerene na događanja u kojima su sudjelovali stariji pacijenti koji boluju od više kroničnih nezaraznih bolesti. Cilj provedenih aktivnosti je bio upoznati pacijente s važnošću pravilne upotrebe lijekova, redovitog uzimanja terapija, da se prepoznaju eventualne interakcije i nuspojave korištenja propisanih lijekova te da im se približi način funkcioniranja zdravstvenog sustava, kao i elektronski način komunikacije pacijent-liječnik.

U godinu dana aktivnosti, osim unaprijed projektom definiranim mjestima na kojima smo provodili aktivnosti, a temeljem iskazanog interesa, edukativna druženja održali smo i u Podturnu. Nakon edukativnih predavanja i tematskih radionica, posebna pozornost pacijentu je posvećena u okviru individualnih savjetovanja s magistrima farmacije. Naši su djelatnici održali 98 savjetovanja na kojima su pacijentu posvetili potrebno vrijeme, s njime razgovarali, pojasnili nedoumice, istražili povijest bolesti i propisane terapije. Naglasak je stavljen na istraživanje kako i kada pacijent uzima lijekove te postoje li među lijekovima interakcije. U tom se procesu pokazala potreba i za 181 kontaktom samog ljekarnika prema obiteljskom liječniku pacijenta, a sve sa svrhom da educirani i stručni zdravstveni radnici zajedno rade na poboljšanju uvjeta života svojih pacijenata. Prosječna starost pacijenata koji su se odazvali na savjetovanja bila je 72 godine, a većinu od 62,5% činile su žene.

Iako je briga za pacijenta uvijek bila ključna u radu Ljekarne Čakovec te se poseban naglasak stavljao na komunikaciju pacijent-ljekarnik prilikom kupnje ili podizanja lijekova, ovim su projektm stvoreni temelji za buduće aktivnosti. Projekt je dokazao da su ljekarnici pacijentima najdostupniji zdravstveni radnici, da im pacijenti vjeruju te da postoji potreba za intimnijom komunikacijom. Individualna savjetovanja omogućavaju magistrima da, podalje od drugih pacijenata, u radu jedan na jedan, svoje znanje i kompetencije usmjere na samo jednog pacijenta te da mu osiguraju dovoljno vremena da postavi sva pitanja na koja želi dobiti stručan ali i razumljiv odgovor.

Dobra informiranost pacijenata o bolestima i vlastitim terapijama dovodi do bolje adherencije tj. suradljivosti pacijenata, neovisno o njihovoj dobi. Ako terapiju uzimaju redovito i prema unaprijed dogovorenim pravilima, aktivno sudjeluju u očuvanju svog zdravlja čime posljedično na više načina (manje posjeta liječniku, manje hospitalizacija, manje lijekova, manje bolovanja, manje zbrinjavanja neiskorištenih lijekova) štede novac zdravstva.

Djelatnici Ljekarne Čakovec uvijek Vam stoje na raspolaganju i ukoliko smatrate da bi Vam individualan razgovor s našim ljekarnicima mogao pomoći, budite slobodni zatražiti svoj termin savjetovanja. Obratiti nam se možete prilikom dolaska u ljekarnu, telefonski ili e-mailom, a svi kontakt podaci naših jedanaest ljekarničkih jedinica nalaze se na našoj internetskoj stranici.

Ova web stranica izrađena je i održavana uz financijsku potporu Europske unije. Sadržaj je isključiva odgovornost Ljekarne Čakovec i ne odražava nužno stavove Europske unije.

Autor: Ljekarna Čakovec
×