Opći uvjeti korištenja

Bodovna kartica

Izdavatelj i vlasnik kartice te nositelj programa vjernosti je LJEKARNA ČAKOVEC. Bodovna kartica omogućuje korisniku da kupnjom u svim ljekarničkim jedinicama Ljekarne Čakovec ostvaruje određene pogodnosti. Bodovna kartica i nakon izdavanja korisniku ostaje u vlasništvu Ljekarne Čakovec, koja zadržava pravo da u bilo kojem trenutku, bez posebne obavijesti i bez navođenja razloga, povuče karticu iz optjecaja i obustavi program vjernosti. U tom će slučaju Ljekarna Čakovec omogućiti korisniku korištenje pogodnosti u razdoblju od najmanje 30 dana od dana donošenja odluke o povlačenju. Ljekarna Čakovec nositelj promocije, u bilo kojem trenutku i u bilo kojem omjeru zadržava pravo izmjene pravila sudjelovanja u programu vjernosti uz prethodnu i odgovarajuću obavijest korisnicima.

Pristupanje programu i korištenje kartice

Korisnik kartice vjernosti može postati svaka fizička punoljetna osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koja na izričit, pisani način da svoju suglasnost i privolu za učlanjenje popunjavanjem i potpisivanjem pristupnice. Kartica se korisniku izdaje besplatno. Karticu izdaje zaposlenik Ljekarne Čakovec nakon što mu osoba koja udovoljava gore navedenim uvjetima preda pravilno ispunjenu pristupnicu. Kartica se izdaje na neodređeno vrijeme i vrijedi do opoziva. Kartica ne obvezuje korisnika na kupnju. Kartica nije sredstvo plaćanja.

Prikupljanje bodova

Pravo na nagradne bodove korisnik ostvaruje pri kupnji u svim ljekarničkim jedinicama Ljekarne Čakovec. Na gotovinskom računu čiji je iznos veći od 6,64 eura, za svakih potrošenih 6,64 eura korisnik ostvaruje pravo na jedan bod. Bodovi se zbrajaju bez obzira u kojoj se ljekarničkoj jedinici realizira usluga. Kada korisnik skupi 20 bodova, kod sljedeće kupnje ostvaruje pravo na umanjenje gotovinskog računa za 10%. Po računu je moguće ostvariti popust od 10%, a korištenjem popusta ukupan iznos bodova na kartici umanjuje se za 20.

Bodove i popuste nije moguće ostvariti za kupnju lijekova koji se izdaju na recept i lijekova bez recepta (OTC lijekovi), za sudjelovanje u cijeni lijeka ili medicinskog proizvoda, te za participaciju na izdavanje lijeka na recept ili medicinskog proizvoda na doznaku. Prikupljeni bodovi na kartici nemaju krajnji rok do kojeg se moraju iskoristiti.

Prestanak članstva

Korisnik ima pravo u svako doba u pisanom obliku otkazati korištenje kartice, uz povrat kartice Ljekarni Čakovec. Preostali bodovi na kartici se poništavaju. U slučaju gubitka ili krađe kartice, korisnik je obvezan nestanak kartice prijaviti na [email protected]. Kako bi korisnik mogao i dalje koristiti karticu programa vjernosti te prethodno prikupljene bodove, potrebno je od Ljekarne Čakovec zatražiti izdavanje nove kartice. Pravilnim popunjavanjem nove pristupnice istim podacima kao na prethodnoj kartici, uz zahtjev za prebacivanje bodova sa stare na novu karticu, prebacivanje bodova bit će izvršeno u roku od 30 dana od dana zaprimanja nove pristupnice.

Osobni podaci

Podaci korisnika prikupljaju se, obrađuju i koriste u marketinške i statističke svrhe na temelju izričite, slobodne i dobrovoljne privole korisnika navedene na pristupnici, a sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka EU. Članstvom u programu vjernosti korisnik bezuvjetno prihvaća ova pravila, načine prikupljanja nagradnih bodova, vrijednost nagradnih bodova, kao i načine njihova iskorištavanja. Ljekarna Čakovec obvezuje se štititi osobne podatke kao poslovnu tajnu.

Kontakt

Za sva dodatna pitanja i detaljnije informacije korisnik može dobiti odgovore slanjem upita na e-mail adresu [email protected].

Privolom dajete suglasnost za prikupljanje, obradu i korištenje osobnih podataka u svrhu provođenja programa vjernosti, a davanjem osobnih podataka potvrđujete da ste obaviješteni o sljedećim činjenicama:

• Osobne podatke prikuplja, obrađuje i koristi LJEKARNA ČAKOVEC,Čakovec, V.Morandinija 1, kao voditelj obrade podataka te izdavatelj, vlasnik i nositelj programa vjernosti, te ih štiti kao poslovnu tajnu. LJEKARNA ČAKOVEC primjenjuje organizacijske, kadrovske i tehničke mjere zaštite podataka. Osobne podatke tretirat ćemo u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka EU (2016/679). Vaši osobni podaci neće biti izneseni u treće zemlje koje nisu pod obvezom primjene Opće uredbe o zaštiti podataka.
• Predmet obrade bit će sljedeće vrste osobnih podataka: ime i prezime, adresa i kućni broj, poštanski broj i grad, spol, datum rođenja, broj telefona i e-mail adresa.
• Svrha obrade podataka provođenje je programa. Podaci će biti korišteni u marketinške i statističke svrhe. Pod statističkom svrhom podrazumijeva se da rezultati obrade nisu osobni podaci nego agregirani podaci iz kojih nije moguće utvrditi identitet pojedinca. Podaci će biti pohranjeni u sustavu LJEKARNE ČAKOVEC do završetka programa ili do opoziva ove suglasnosti.
• U svakom trenutku imate pravo zahtijevati pristup, dopunu, izmjenu ili brisanje svojih osobnih podataka te ostvariti pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka, kao i pravo opozvati ovu suglasnost bez štetnih posljedica za vas. U potonjem slučaju vaši osobni podaci bit će obrisani i njihova će obrada prestati u najkraćem objektivno mogućem roku, računajući vrijeme od primitka vašeg pisanog zahtjeva. Također imate pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu.

Detaljnije informacije u vezi s obradom vaših osobnih podataka koje provodi LJEKARNA ČAKOVEC te ostvarivanja vaših prava pogledajte na stranici Pravila privatnosti.

Pisani prigovor korisnika usluga Ljekarne Čakovec

Korisnici usluga Ljekarne Čakovec svoje pisane prigovore mogu podnijeti na slijedeće načine:

– poštom na adresu:

Ljekarna Čakovec,
V. Morandinija 1,
40000 Čakovec

– faxom:
040 /313 737

– e-mailom:
[email protected]

– u poslovnom prostoru ljekarne

×