Farmaceuti Ljekarne Čakovec u svakodnevnom radu suočavaju se sa situacijama u kojima pacijenti, zbog nedovoljno informacija o samim lijekovima, pokazuju strah od korištenja propisanih terapija. Dobra informiranost te razumijevanje bolesti i terapije ključni su da bi pacijenti mogli educirano donositi odluke o svom zdravlju te pravilno i dosljedno koristiti lijekove. Problem je to koji se prisutan u općoj populaciji, a u još većoj mjeri pogađa starije pacijente koji češće boluju od kroničnih nezaraznih bolesti te u velikom broju slučajeva koriste i više terapija.

Istraživanja pokazuju da veći broj lijekova ili doza pacijentu otežava primjenu istih, povećava učestalost nuspojava i mogućnost štetnih interakcija lijekova.

Zbog straha i neznanja, pacijenti se često boje koristiti terapiju koju im je propisao liječnik, posebno u kombinaciji s lijekovima ili dodacima prehrani koji se nalaze u slobodnoj prodaji. Nepostojanje stručne usluge savjetovanja o lijekovima prepoznato je kao ključan nedostatak u komunikaciji s pacijentom u zdravstvenom sustavu, zbog kojeg pacijenti često odustaju od korištenja lijekova ili ih koriste na krivi način.

Stoga Ljekarna Čakovec svojim pacijentima, u sklopu europskog projekta Osnaživanje starijih pacijenata za pravilnu upotrebu lijekova, nudi besplatno individualno savjetovanje s magistrom farmacije. Savjetovanje pacijentu može pomoći da prevlada izazove i strahove, da nauči na što i kako djeluju pojedini lijekovi te zašto u njihovoj primjeni treba biti dosljedan i kako ih pravilno koristiti u cilju poboljšanja kvalitete života.

Individualno savjetovanje o terapiji predstavlja privatan razgovor između pacijenta i farmaceuta u kojem pacijent kroz pitanja farmaceuta daje informacije o terapijama i dodacima prehrani koje koristi te daje informacije o bolestima i problemima s kojima se suočava. Farmaceut detaljno analizira propisanu terapiju te objašnjava i daje pisane upute o optimalnom načinu i vremenu korištenja istih. Ukoliko je pacijent uočio nuspojave korištenja određenog lijeka, magistar farmacije nastojat će iste dovesti na minimum ili u suradnji s Vašim liječnikom, ispitati druge opcije liječenja.

Savjetovanje je prilika da otvoreno porazgovarate sa zdravstvenim radnikom koji Vam je u potpunosti posvećen te da pitate sve što Vas zanima, ali niste imali hrabrosti ili prilike pitati. Na temelju svega navedenog, farmaceut će za Vas pripremiti posebne upute s popisom i načinom primjene Vaših lijekova koje će olakšati njihovo korištenje i služiti kao podsjetnik.

Pozivamo sve zainteresirane da posjete naše ljekarničke jedinice i zatraže ovu besplatnu uslugu. Kolege će vas potom usmjeriti na magistre s kojima ćete dogovoriti termin savjetovanja koji Vama odgovara te će Vas uputiti koju medicinsku dokumentaciju trebate ponijeti sa sobom na dogovoreni termin.

Naš je cilj pružiti besplatnu uslugu kojom će pacijentima biti omogućeno vrijeme za razgovor sa stručnjacima. Edukacija građana za pravilnu upotrebu lijekova prvi je korak ka sigurnijoj upotrebi i manjoj zloupotrebi lijekova. Obratite nam se s povjerenjem!

Ova web stranica izrađena je i održavana uz financijsku potporu Europske unije. Sadržaj je isključiva odgovornost Ljekarne Čakovec i ne odražava nužno stavove Europske unije.

Autor: Ljekarna Čakovec
×