Projekt „Osnaživanje starijih pacijenata za pravilnu upotrebu lijekova“

u okviru programa Erasmus +, aktivnost: KA210-ADU- Mala partnerstva na području obrazovanja odraslih

Kratak opis projekta:

Projekt „Osnaživanje starijih pacijenata za pravilnu upotrebu lijekova“ provode Pomurske lekarne iz Slovenije, u suradnji s Ljekarnom Čakovec, u trajanju od godinu dana.

Aktivnosti projekta usmjerene su na događanja u kojima će sudjelovati stariji pacijenti koji boluju od više kroničnih nezaraznih bolesti ili njihova rodbina/ skrbnici.

Cilj aktivnosti je da se pacijenti upoznaju s važnosti pravilne upotrebe lijekova, redovitog uzimanja terapija, da se prepoznaju eventualne interakcije i nuspojave korištenja te da im se približi način funkcioniranja zdravstvenog sustava, kao i elektronski način komunikacije pacijent-liječnik.

Nositelj projekta: Pomurske lekarne M. Sobota

Partner na projektu: Ljekarna Čakovec

Ukupna vrijednost projekta: 60.000 eura

Trajanje projekta: 12 mjeseci ( 1.11.2021.-31.10.2022., uz moguće izmjene, odnosno produljenje zbog pandemije)

Planirane aktivnosti namijenjene građanima: javna predavanja, radionice, individualna savjetovanja

Mjesto provođenja: Čakovec, Prelog, Mursko Središće, Donji Kraljevec, Kotoriba

Akronim projekta: e-PUMP

Novosti

Edukacije u Podturnu

Edukacije u Podturnu

Iako Erasmus+ projektom Osnaživanje starijih pacijenata za pravilnu upotrebu lijekova održavanje aktivnosti nije bilo predviđeno van unaprijed odabranih...

Ova web stranica izrađena je i održavana uz financijsku potporu Europske unije. Sadržaj je isključiva odgovornost Ljekarne Čakovec i ne odražava nužno stavove Europske unije.

×