Javna nabava

Temeljem članka 80. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16, 144/22, dalje u tekstu Zakon o javnoj nabavi) Ljekarna Čakovec kao naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1 Zakona o javnoj nabavi ili s njim povezana osoba u sukobu interesa:

MEĐIMURJE GRADITELJSTVO d.o.o., Čakovec, Zagrebačka 42a

×