Velik odaziv na programe edukacije u Donjem Kraljevcu

Velik odaziv na programe edukacije u Donjem Kraljevcu

U okviru projekta Osnaživanje starijih pacijenata za pravilnu upotrebu lijekova održali smo javna predavanja i četiri tematske radionice u prostorima općinske vijećnice u Donjem Kraljevcu. Izrazito smo zadovoljni interesom pacijenata i njihovom suradljivošću po...
×