U utorak, 29. ožujka, je u Beltincima u susjednoj Sloveniji na novinskoj konferenciji predstavljen Erasmus + projekt „Osnaživanje starijih pacijenata za pravilnu upotrebu lijekova“, na kojoj su uz domaćine, ispred Ljekarne Čakovec kao partnera na spomenutom projektu, sudjelovale i ravnateljica Ljekarne Andreja Knežević te Dina Mesarek i Kristina Novak.

Na predstavljanju međunarodnog projekta su, uz v.d. direktora Javnog zavoda Pomurskih lekarn Ivana Zajca, govorili i župan općine Beltinci Marko Virag te voditelj farmakoinformativne službe Pomurskih lekarnah Bojan Madjar.

Bila je to prigoda da se medijima predstave detalji projekta, da se pojasni kako je došlo do suradnje između dviju država te da se vijest o aktivnostima koje idući tjedan započinju u obje zemlje prenese i do ciljane publike. Aktivnosti projekta provodit će se od travnja do lipnja u pet mjesta u Pomurju: u Beltincima, Murskoj Soboti, Lendavi, Ljutomeru i Gornjoj Radgoni, dok su u Međimurju odabrani gradovi Čakovec, Prelog i Mursko Središće te Donji Kraljevec i Kotoriba.

Nakon slovenskih kolega, i Ljekarna Čakovec će u ponedjeljak, 4. travnja, javnosti predstaviti ciljeve i aktivnosti projekta, a po završetku konferencije planirano je prvo javno predavanje. Iduća dva dana starije sugrađane očekuju po dvije tematske radionice. U utorak će se govoriti o hipertenziji i šećernoj bolesti, dok je u srijedu na rasporedu radionica astma/KOPB te potom digitalizacija.

Ova web stranica izrađena je i održavana uz financijsku potporu Europske unije. Sadržaj je isključiva odgovornost Ljekarne Čakovec i ne odražava nužno stavove Europske unije.

Autor: Ljekarna Čakovec
×