Naš EU projekt „Osnaživanje starijih pacijenata za pravilnu upotrebu lijekova“, čije su aktivnosti namijenjene javnosti planirane za početak proljeća, pokušat ćemo vam približiti kroz odgovore na tri ključna pitanja.

Zašto smo usmjereni na rad sa starijom populacijom?

Jeste li znali:

  • da je u Sloveniji 1.1.2019. godine 19,8% stanovništva bilo starije od 65 godina, a da je u Prekmurju taj postotak bio još veći te je iznosio 22,2%?
  • da je u Međimurskoj županiji, prema popisu stanovništva iz 2011. godine, od ukupno 113.804 stanovnika, 17.740, odnosno 15,5% Međimuraca i Međimurki bilo starije od 65 godina, a da su noviji podaci vjerojatno još lošiji?
  • da je Ljekarna Čakovec 2019. godine provela istraživanje prema kojem čak 60% pacijenata stalno koristi 5 ili više lijekova, a 11% njih 10 ili više?
  • da je pravilno korištenje većeg broja lijekova velik izazov svim pacijentima, a posebno starijoj populaciji koja je jače pogođena kroničnim nezaraznim bolestima te se teže snalazi pri upotrebi lijekova, ali i u modernom, digitaliziranom zdravstvu?

Kako smo odabrali lokacije provođenja aktivnosti?

Gradovi Čakovec, Prelog i Mursko Središće te mjesta Kotoriba i Donji Kraljevec geografski pokrivaju velik dio Međimurja. Na taj način naši magistri svoje znanje i iskustvo nastojat će prenijeti na što veći broj stanovnika. Iako je broj sudionika uslijed pandemije ograničen, polaznici će naučeno moći podijeliti sa svojom okolinom, ili ako prepoznaju da ljudi iz njihove okoline također trebaju pomoć, moći će ih usmjeriti da pomoć potraže kod svog liječnika ili naših djelatnika. I po završetku projekta, kao i dosad, djelatnici svih jedanaest ljekarničkih jedinica rasprostranjenih po cijelom Međimurju, bit će na usluzi svojim znanjem i savjetima pomoći svakom pacijentu kojem je pomoć potrebna.

Zašto edukacije u vidu predavanja, radionica i osobnih konzultacija s ljekarnikom?

Jer vjerujemo da samo dobro informiran pacijent može donijeti ispravne odluke koje se tiču njegovog zdravlja. Pravilnom upotrebom lijekova postižu se bolji učinci što dugoročno čuva zdravlje pacijenta te podiže kvalitetu života. U modernom, užurbanom svijetu, gdje se produktivnost rada često mjeri samo kvantitetom, ljekarnička skrb ulaže velike napore se ne zanemari važnost individualne posvećenost pacijentu.

Iskustvo dokazuje da svaki pacijent ima svoje posebnosti, da različito reagira na terapiju te da je stoga neizmjerno važno posvetiti mu vrijeme usmjereno na savjetovanje.

Ova web stranica izrađena je i održavana uz financijsku potporu Europske unije. Sadržaj je isključiva odgovornost Ljekarne Čakovec i ne odražava nužno stavove Europske unije.

Autor: Ljekarna Čakovec
×