⏰ Poštovani pacijenti, obavještavamo vas da će ljekarničke jedinica Donja Dubrava, Sveta Marija, Štrigova, Gornji Mihaljevec i Domašinec od 1. srpnja raditi prema novoj satnici u nastavku:

 

Ljekarna Donja Dubrava:
 • Parni datumi 7,00-15,00 sati
 • Neparni datumi 12,00-19,00 sati
 • Subota 2. u mjesecu 8,00-13,00 sati
Ljekarna Sveta Marija:
 • Parni datumi 12,00-19,30 sati
 • Neparni datumi 07,00-14,30 sati
 • Subota 4. u mjesecu 8,00-13,00 sati
Ljekarna Štrigova:
 • Parni datumi: 12,00-19,30 sati
 • Neparni datumi: 07,00-14,30 sati
 • Subota 4. u mjesecu: 8,00-13,00 sati
Ljekarna Gornji Mihaljevec:
 • Parni datumi: 7,00- 14,30
 • Neparni datumi: 12,00-19,30 sati
 • Subota 4. u mjesecu: 8,00-13,00 sati
Ljekarna Domašinec:
 • Od ponedjeljka do petka: 7,30-15,00 sati
 • Subota 1. u mjesecu
Autor: Ljekarna Čakovec
×