Održavanje predavanja i tematskih radionica u Čakovcu je proteklo u ugodnom društvu naših polaznika koji su program ocijenili izrazito korisnim i uspješnim. Od ponedjeljka do srijede naše ekipe putuju u Mursko Središće gdje će u dvorani DVD-a Mursko Središće od 25. do 27. travnja nastaviti s edukacijama starijeg stanovništva o važnosti pravilne upotrebe lijekova.

Istraživanja govore da gotovo 50 posto pacijenata terapiju ne uzima na propisan način. Time se, osim što narušavaju kvalitetu vlastitog života, pacijenti izlažu riziku od komplikacija i većoj vjerojatnosti da prilikom liječenja budu hospitalizirani, što dodatno ugrožava financijsku stabilnost našeg zdravstva. Prema podacima provedenih istraživanja, upravo pacijenti koji boluju od kroničnih nezaraznih bolesti imaju najveću dobrobit od ispravnog uzimanja propisanih lijekova.

Predsjednica Hrvatske ljekarničke komore Ana Soldo na našoj početnoj konferenciji istaknula je kako naš zdravstveni sustav, nažalost, nakon što se pacijentima propiše lijek, ne brine o načinima na koje ih pacijenti koriste.

– Komplikacije bolesti koje se ovim projektom obrađuju puno su skuplje za zdravstveni sustav kada se osoba nađe na liječenju u bolnici, nego što bi trošak bio da se sustav usmjeri na brigu o pacijentu i njegovom pravilnom uzimanju terapije. Stoga bi ovaj projekt trebao pokazati put kojim zdravstveni sustav treba ići ukoliko želimo da ogroman novac koji trošimo na lijekove ima pozitivan učinak na zdravlje ljudi, dodala je.

Optimizacija terapije usmjerena je postizanju terapijskih ciljeva, izbjegavanju interakcija među lijekovima i smanjenju nuspojava te racionalizaciji troškova liječenja. Naš je cilj edukacijom i preventivnom djelovanjem Međimurke i Međimurce upoznati s važnošću pravilnog korištenja lijekova te da se usluga upravljanja farmakoterapijom, čiju važnost ovim projektom nastojimo predstaviti javnosti, uz potporu svih aktera zdravstvenog sustava, prepozna kao ključan zadatak ljekarničke skrbi.

Ova web stranica izrađena je i održavana uz financijsku potporu Europske unije. Sadržaj je isključiva odgovornost Ljekarne Čakovec i ne odražava nužno stavove Europske unije.

Autor: Ljekarna Čakovec
×