Ljekarna Čakovec pridružila se slovenskim kolegama iz Pomurskih lekarni u provođenju jednogodišnjeg EU projekta pod nazivom „Osnaživanje starijih pacijenata za pravilno korištenje lijekova“ čiji je cilj, kao što i samo ime kaže, osnažiti stariju populaciju s kroničnim nezaraznim bolestima pri ispravnoj i sigurnoj primjeni lijekova. 

Aktivnosti koje su planirane u svrhu osnaživanja i edukacije stanovništva su javna predavanja, radionice te osobne konzultacije s magistrima farmacije o upotrebi lijekova kroz koje se osigurava individualan pristup i vrijeme za svakog pacijenta pojedinačno. Navedene aktivnosti provodit će se u Čakovcu, Prelogu, Donjem Kraljevcu, Kotoribi i Murskom Središću, a početak njihovog provođenja uslijed pandemije odgođen je za ožujak.

Teme koje će se obrađivati odnose se na hipertenziju, astmu i kroničnu opstruktivnu bolest pluća, dijabetes te korištenje mobilnih aplikacija. Ciljana skupina prije svega su pacijenti stariji od 65 godina koji boluju od više kroničnih nezaraznih bolesti ili njihovi skrbnici.

Ugovor o suradnji između Pomurskih lekarni kao nositelja te Ljekarne Čakovec kao partnera na projektu potpisan je u Čakovcu 21.12.2021. godine, a tom je prilikom održan i sastanak na kojem su dogovoreni početni koraci u kreiranju sadržaja koji će pacijentima, ali i zdravstvenim radnicima, pružiti nova znanja o pravilnom korištenju lijekova.

Na službenoj Facebook stranici Ljekarne, kao i na našoj internetskoj stranici, u nadolazećim mjesecima moći ćete saznati više zanimljivosti o ovoj važnoj temi te detalje o samom projektu. Pratite naš rad usmjeren na poboljšanje uvjeta života naših sugrađanki i sugrađana!

Ova web stranica izrađena je i održavana uz financijsku potporu Europske unije. Sadržaj je isključiva odgovornost Ljekarne Čakovec i ne odražava nužno stavove Europske unije.

Autor: Ljekarna Čakovec
×