Pravila nagradnog natječaja „Ljekarna Čakovec nagrađuje“

ČLANAK 1. – Priređivač

Nagradni natječaj „Ljekarna Čakovec nagrađuje“ (u daljnjem tekstu: Nagradni natječaj) priređuje Ljekarna Čakovec, Valenta Morandinija 1, 40000 Čakovec (u daljnjem tekstu: Priređivač), a s ciljem promocije Priređivačevih proizvoda. Natječaj se provodi u Republici Hrvatskoj te nije ni na koji način povezan s Facebookom. Facebook ne sponzorira niti promiče ovaj Nagradni natječaj.

Sva pitanja, primjedbe ili pritužbe u svezi ovog Nagradnog natječaja upućuju se Priređivaču, a ne Facebooku.

Podaci koje sudionici daju koristit će se samo na način predviđen Priređivačevim Pravilima o privatnosti.

ČLANAK 2. – Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja u Nagradnom natječaju imaju sve osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj. Maloljetne osobe imaju pravo sudjelovati uz suglasnost roditelja ili staratelja, koji, u slučaju dobitka nagrade, nagradu i preuzimaju. Pravo sudjelovanja u Nagradnom natječaju nemaju djelatnici i direktori tvrtke Ljekarna Čakovec, Priređivača Nagradnog natječaja, kao niti jedna druga osoba koja je sudjelovala u pripremi ovog nagradnog natječaja.

ČLANAK 3. – Trajanje

Nagradni natječaj počinje 21. prosinca u 13:00, a završava 24. prosinca u 13:00 sati. (u daljnjem tekstu: Vrijeme trajanja Nagradnog natječaja).

ČLANAK 4. – Način sudjelovanja

Nagradni natječaj

Za sudjelovanje u Nagradnom natječaju, Sudionik treba u komentaru ispod objave koja komunicira natječaj na Facebook stranici Ljekarna Čakovec napisati naziv proizvoda i označiti osobu koja bi također sudjelovala u Nagradnom natječaju.

Korištenje bilo kakvih smicalica za prijavu pod različitim identitetima nije dopušteno. Također, prijave pod lažnim profilima Priređivač može diskvalificirati iz natječaja, kao i one Sudionike za koje postoji sumnja da se ne pridržavaju pravila ovog natječaja.

ČLANAK 5. – Nagrade

Nagrade se dodjeljuju sudionicima prema izboru stručnog žirija.

Ukupno će biti nagrađen 1 sudionik na Facebook stranici Ljekarna Čakovec.

Nagrade: 1x pakiranje Ortis Matična mliječ bio forte.

Navedena nagrada može se pokupiti na lokaciji Ljekarne Čakovec, Valenta Morandinija 1, 40 000 Čakovec. Nagrada je neprenosiva i ne može se zamijeniti za druge proizvode, niti se može zamijeniti za novac. Ako se nagrada ili neki njen dio, iz bilo kojeg razloga ne može dodijeliti, Priređivač zadržava pravo da tu nagradu zamijeni drugom nagradom iste vrijednosti. Jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu po nagradnom natječaju.

U slučaju da se u nagradni natječaj uključi manji broj sudionika od broja nagrada predviđenih nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnom natječaju sudjelovalo sudionika.

ČLANAK 6. – Dobitnici

Dobitnici će biti objavljeni u komentaru ispod objave koja komunicira Nagradni natječaj unutar 7 dana od završetka natječaja te će u istom komentaru biti zamoljeni da se sa svojim osobnim podacima (puno ime i prezime) jave u inbox pretinac Facebook stranice Ljekarna Čakovec u roku od najviše 72 sata.

Dobitnici nagradu mogu preuzeti na lokaciji Ljekarna Čakovec, Valenta Morandinija 1, 40 000 Čakovec, to mogu učiniti u roku od 7 radnih dana od objave dobitnika. Ako Dobitnici ne odgovore na obavijest u roku od 72 sata, gube pravo na nagradu. Od Dobitnika ćemo zatražiti osobne podatke samo u svrhu preuzimanja nagrada te ćemo te iste podatke obrisati iz našeg sustava unutar 10 radnih dana od primitka nagrada.

U slučaju da se utvrdi da dobitnik ne ispunjava uvjete ili da je na neki drugi način povrijedio pravila Nagradnog natječaja nagrada mu neće biti dodijeljena.

ČLANAK 7.

UVJETI SUDJELOVANJA

Kao uvjet za sudjelovanje, sudionici su suglasni da se Priređivač, njegov osnivač, podružnice, njegove oglašivačke i promotivne agencije, Facebook Inc., te svi službenici, direktori, radnici, predstavnici i zastupnici istih, oslobađaju od svake odgovornosti za štetu te neće odgovarati za štetu nastalu sudionicima uslijed bilo kakve povrede, gubitka ili štete bilo koje vrste nastale osobama ili imovini, kao ni za razočaranje proizašlo u cijelosti ili djelomično, izravno ili neizravno, iz sudjelovanja u Nagradnom natječaju, nemogućnosti sudjelovanja u Nagradnom natječaju ili prihvata, posjedovanja, zloporabe ili uporabe bilo koje nagrade. Neće se dodijeliti veći broj nagrada od ovdje navedenog.

ČLANAK 8.

Priređivač ne preuzima odgovornosti za:

• bilo koje posljedice koje su nastale kao rezultat zloupotrebe sadržaja od strane sudionika i zloupotrebe sustava pri funkcioniranju natjecanja na štetu sudionika ili treće osobe;
• (ne)funkcioniranje Interneta i Facebooka i posljedice (ne)funkcioniranja bez obzira na razlog (ne)funkcioniranja;
• ako sadržaj kreiran od strane Sudionika krši prava, patente ili zaštićene žigove trećih osoba Priređivač ima pravo takve sadržaje ukloniti bez obrazloženja;
• Priređivač također ima pravo bez obrazloženja ukloniti sve sadržaje koji predstavljaju diskriminaciju, pogrdni sadržaj i vrijeđanje na rasnoj, vjerskoj ili bilo kojoj drugoj osnovi po vlastitoj prosudbi.

Priređivač zadržava pravo promjene ovih pravila u bilo kojem trenutku.

U Čakovcu, 21.12.2021.
Ljekarna Čakovec

×